Följande utdrag kommer från några brev innehållande personliga omdömen som jag har tagit emot de senaste 20 åren från personer som har tagit emot sin LivsKristall® eller läst de publicerade böckerna.
Christa Faye Burka

“När jag först såg min LivsKristall sa jag, -LivsKristallen är så vacker och klar, detta kan inte vara jag. Nu, 2 år senare tittar jag på LivsKristallen och säger,-Detta är jag. Jag kan känna min skönhet och det nuvarande "jag är" för jorden. Nu vet jag vem jag är och anledningen till varför jag är, i detta ögonblick, här på jorden. Nu är jag i kontakt med all styrka, kraft och kärlek inom mig. Mitt liv har förändrats totalt. Christa, tack så mycket för att du för ut LivsKristaller till människorna. Gud välsigne dig för att du gör detta”
Blandina, Tyskland


“Christa, tack för att du bara är “dig själv”. Jag vet inte vad som ligger framför mig men jag kan aldrig gå tillbaka till den person jag var innan LivsKristall seminariet i Perth. Gud välsigne dig.”
Gillian, Australien

“Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka dig för vad du har givit till världen och till mig genom att vara den du är. Det är en gåva som inte går att uttrycka i ord, ett ljus ifrån källan. Tack.”


Anne-Marie, Tyskland

“Efter att LivsKristallen kom in i mitt liv känner jag en enastående förvandling. Kärlek, glädje och klarhet uppfyller hela min varelse. Jag känner mig mycket mer positiv. Jag tackar universum, jag tackar jorden och jag tackar dig Christa, du hedrade mig med denna gåva.”
Inga, Sverige


“Tack så väldigt mycket för att du hjälpte universum att förmedla denna underbara tingest i mitt liv, min LivsKristall. Jag var inte medveten om vad jag frågade efter och sökte när jag manifesterade denna kristall i mitt liv. Nu vet jag. Jag är mycket tacksam för det, emot mig själv och mot dig. Jag behövde så innerligt hjälpen för att uppmuntra mitt helande och växande på min väg till upplysning och helhet. Ända sedan LivsKristallen kom in i mitt liv, har stora förändringar inträffat för mig, många läxor har jag lärt mig. Jag kan känna att jag rör mig framåt nu. Det finns egentligen inga ord som kan uttrycka vad jag egentligen menar. Tack. Jag är mycket tacksam.”
Anne, Kanada

“Jag har upptäckt att min LivsKristall är ett kraftfullt verktyg att tillföra ljus vid meditationer och för personligt helande. Den hjälper mig att komma i samklang med mitt innersta väsen. I de över tio åren som jag har haft min LivsKristall, har mitt liv och min framgång dramatiskt förbättrats. Även om inte alla dessa positiva förbättringar kan tillskrivas LivsKristallen, kan jag säga att LivsKristallen har hjälpt mig vid viktiga vändpunkter i mitt liv. Den har hjälpt mig finna min väg och att stanna kvar på den. Medan åren har förflutit och eftersom jag följt min väg så har hastigheten ökat mot mina mål, och mot vem jag egentligen är.”
Randal Graham, Kanada

“Min fru fullföljde just ett helgseminarium med dig i Kalifornien och allt jag kan säga är “WoW”. Den förändring hon gick igenom där och därefter liksom närvaron av hennes LivsKristall har haft en djupgående inverkan på vår relation och på mig. Vi delar med oss till varandra mer än vi gjort under åratal. Tack. Tack.”
Paul, U.S.A.

“Jag blev först intresserad av LivsKristallen när jag läste din livshistoria i din underbara bok LivsKristallen®. Jag blev så tagen av ditt mod mitt i en allvarlig sjukdom likväl som av din otroliga känslighet, och hjärtliga öppenhet med att uppfylla ditt uppdrag här på jorden. Min erfarenhet av dig personligen bara fastställde det som jag redan sett i ditt skrivande. Du visade en obeskrivligt stor förståelse och medkänsla till alla seminariedeltagare. Kärnan av ditt arbete är enastående. Jag rekommenderar starkt LivsKristallen till alla som är intresserade av total transformation och som är redo att accelerera sitt livs syfte.”
Christine Fischer, U.S.A.

“Tack vare min LivsKristall och mötet med Christa har jag funnit en frid, glädje och närvaro i livet som jag inte har haft förut.”
Lisa Kallur, Sverige

“Min LivsKristall berör mig på djupet och mitt hjärta fylls med kärlek när jag beskådar den. Genom min LivsKristall kan jag känna Guds nåd inom mig.”
Rita Maria, Italien

“Efter att jag tog emot min LivsKristall® har så mycket hänt. Ord kan inte ens komma i närheten att beskriva de känslor som jag upplever. Jag känner mig på gränsen till att upptäcka något ännu mer underbart och spännande. Det mest överväldigande är dock en oerhörd upplevelse av kärlek som jag aldrig upplevt tidigare, så djup och som sträcker sig ut till så många. Jag känner mig som ett barn, med uppspärrade ögon i beundran över allt!”
Carla, U.S.A.

“Strax efter att jag höll I min LivsKristall®, kände jag och såg den omge mig fullständigt. Jag var omsluten i ett ljus schakt som kom från ovan. LivsKristallen riktar min uppmärksamhet uppåt och när jag placerar den på mitt hjärta fylls jag av ett djupt inre lugn. Även när jag "tonar in" till min LivsKristall® på avstånd, fylls jag med en känsla av att vara centrerad i ljuset av det nuvarande ögonblicket.”
Mala, Kanada

“Sen LivsKristallen® kom in i mitt liv behöver jag inte söka efter något i livet, det kännas som jag är hemma.”
Viola Mark, Sverige

“Tack för den underbara upplevelsen under LivsKristall seminariet i Tauhara. Jag älskar min LivsKristall® och vet att den kommer vara ett stort stöd för mig. Jag är mållös över hur jag kan se Gud inom människor och jag känner och visar kärlek till min familj och vänner. Jag upplever och tar hand om mina känslor på ett helt nytt sätt – och detta är bara början!”
Deanna, Nya Zeeland

“En hel del hände mig efter LivsKristall seminariet i Göteborg. Jag åkte till bergen i Norge för att leva i en stuga ensam med min LivsKristall. Jag ville vara med mig själv för att få mera klarhet och medvetenhet. Varje dag klättrade jag uppför de högsta bergen och en hel del minnen från min barndom kom till mig. Jag fick ta emot mycket klarhet, insikt och helande i bergen med min LivsKristall.”
Thor, Sverige

“Min LivsKristall har lett mig genom inre dörrar som jag annars aldrig hade stött på, och ej heller öppnat. Hjärtinnerligt tack för min LivsKristall.”
J. Bullmore, Nya Zeeland

“Detta seminarium lyfte mig till en ny nivå när det gäller att arbeta med medveten utveckling. Jag kände en mycket större frid och lugn vid övergångarna i mitt liv, och blev mera öppen i att se vart anden kommer leda mig.”
Dr. Linda Ferguson, U.S.A.

“För mig låg den viktigaste aspekten innan LivsKristall seminariet i Lund i utmaningen att vara närvarande i all enkelhet. Under seminariet upplevde jag lättheten i att vara närvarande ett mirakel.”
Christina, Sverige

“Jag är fylld med rikedomen av så många skatter från vår tid tillsammans. Det har varit en extremt rik lärotid för mig. Jag känner att hela min varelse är transformerad. Mitt hjärta är fyllt av tacksamhet.”
Joyce, Nya Zeeland

“Detta meddelande är till för att uttrycka min stora kärlek och tacksamhet för all din omtanke och kreativitet som möjliggjorde för oss att upptäcka de dolda svaren inom oss under detta veckoslut. Färgerna och melodierna av ditt varande är sannerligen en underbar och personlig gåva till oss alla. Tack.”
Barbara M., U.S.A.

“Tack så väldigt mycket för min absolut underbara LivsKristall. Jag är så förvånad, efter att jag tog emot den så har så många saker förändrats i mitt liv. Jag är så tacksam för min LivsKristall och allting du gjorde för mig.”
Elisabeth, Schweiz

“Att ta emot min LivsKristall® startade för mig en personlig resa i att hitta mitt sanna autentiska jag. Den öppnade dörrar till mitt inre jag, en del av mig själv som har varit stängd sedan jag var mycket ung.”
Georgia, U.S.A.

“Livskristallen hjälper oss att få inre harmoni, läkning samt hur viktigt det är att förmedla kärleksbudskap. Vi blommar tillsammans.”
Solgerd & Bosse, Sverige

“LivsKristall seminariet i Zurich var en enastående upplevelse från början till slut, en helg i perfekt harmoni. Tack.”
Ursula, Schweiz

“Att ta emot LivsKristallen hade ett stort värde för min tillväxt. Jag har öppnat upp för att ta emot värdefull information, och insikter som kommer vid en tid då jag mest behöver dem, för att hjälpa mig på min väg.”

Alice Hiatt, U.S.A.

“Tack till dig, vilken begåvning!
Vilka klara sanningar du förmedlar.
Vi har förmågan att genom dig och dina
budskap finna verklig tillväxt inombords och
inre stabilitet, på ett sätt som sedan länge glömts bort.
Det är en stor uppgift som du har åtagit dig.
Vi sänder hjärtliga tankar av kärlek till dig.”
Christopher, Nya Zeeland

“Christa, jag tog emot min LivsKristall® från dig 1989 under ett LivsKristall seminarie i Karlskrona. Sedan dess har jag känt villkorslös kärlek till min LivsKristall®. Ända från början har jag haft den bredvid sängen och ibland har jag den nära kroppen under sömnen. Vissa gånger har jag tagit den med mig som stöd i svåra situationer, t.ex vid en kirurgisk operation. Varje morgon i mina böner och meditationer tackar jag djupt för min LivsKristall. Ljus, kärlek och tacksamhet fyller mig. LivsKristallen är faktiskt som en del av mig själv.

När jag skrev boken - En väv av Livets träd — så hade jag hela tiden LivsKristallen vid min sida på uppmaning av min Skyddsguide. Den gav mig energi, kraft och hjälpte mig att skriva med hjärtat.

LivsKristallen har varit av betydelse för min andliga utveckling. Den har till och med förändrats i fysiskt avseende. När jag fick kristallen så var den delvis mjölkig inuti men med tiden har den förändrats och blivit alltmer klar inuti. I dag är den i stort sett helt genomskinlig.”
Signe Ohlsson, Sverige

“Min LivsKristall har en speciell plats i mitt hjärta och i mitt liv. Jag tar alltid med mig den när jag reser och har den alltid nära mig när jag sover. När jag tar LivsKristallen i mina händer eller lägger den på kroppen så hjälper den mig att bli harmonisk och lättare komma i kontakt med mitt inre. Vi är ett. ”
Linda Andersson, Sverige
  tillbaka till toppen