Christa Burka är grundaren och pionjären av LivsKristall® läran. Christa har i 30 år vägletts på en väg av tjänande för att uppväcka andra till den väsentliga sanning och enhet hos dem själva, deras sanna jag.

1979 upplevde Christa ett djupgående andligt uppvaknande. Genom en handling av nåd, delgavs hon en mystisk erfarenhet kring sanningen om sig själv och den sanna naturen av det gudomliga, som berörde och transformerade varje aspekt av hennes liv. Från det ögonblicket blev hennes liv väglett av källa.

Hennes förmåga att hjälpa andra är rotad i hennes egna uppvaknande och den klarhet, visdom och medkänsla som hon fick genom sin egna healingresa av svår sjukdom, smärta och fysiska oförmåga. Hennes egna historia är både mirakulös och inspirerande.

År 1985 uppenabarades en unik gåva av medvetande för Christa. Denna gåva är känd som LivsKristallen®. Christa vägleddes till dessa speciella kristallers källa. Hon blev visad hur hon skulle lokalisera LivsKristallen och hur hon skulle identifiera och matcha den “specifika vibrationens signatur” hos LivsKristallen med "själsvibrationen" hos personen som var redo att ta emot sin LivsKristall.

När en persons sökande i att upptäcka sanning, mening och syfte i livet, vänds från ett externt fokus mot världen till ett inre fokus, kan LivsKristallen komma till deras liv för att accellerera och belysa den inre vägen av upplysning.

Denna enkla gåva från naturen är ett kraftfullt verktyg av rent medvetande för att energimässigt stödja en person genom processen av att enkelt och direkt möta och utveckla sitt egna medvetande. Den "sanna andliga vägen" är enkel och direkt.  Christa Faye Burka

Author of:
  • Kristaller och
        Medvetande
  • Transformation
        och Medvetande
  • LivsKristallen®


"Den sanna andliga vägen är enkel och direkt. Andligt uppvaknande utvecklas genom direkt bemötande av ditt egna medvetande. Ingen annan kan göra detta åt dig."

Christa Faye Burka

 
 
Användningen av LivsKristall®en är inte förknippad med någon religion, dogm eller trossystem.


LifeCrystal® är ett Registrerat varumärke (Canada, USA and EU) av
Christa Faye Burka Institute Limited, Canada.
  tillbaka till toppen