LivsKristallen®
            En gåva från jorden till dig..............


 

“Många människor söker efter en djupare mening, sanning, och syfte I sina liv. Klar kvartskristall kommer till många av dessa.  Vissa har turen att få ta emot en kristall som väldigt nära matchar deras egen energi, att kristallen är som en förlängning av sitt eget energisystem. En sådan kristall vibrerar med samma frekvens som individens och tycks inom sig manifestera essensen av personens energi.”

Dessa kristaller är LivsKristaller®, som är kapabla att tjäna dig hela livet ut. Dessa kristaller är till för helande och för att återställa din relation till ditt Sanna Jag. De är en brygga till den sanning som är du.  De interagerar med din unika energi för att hjälpa dig integrera dina fysiska och andliga dimensioner och för att väcka dig till din sanna natur, den djupare meningens källa, den sanning och syfte som du söker.

LivsKristallen® är en gåva av rent medvetande för de sökare av sanning som är redo att sluta söka efter sanning och kliva in i den direkta erfarenheten av sin egen sanning, förkroppsliga sitt sanna jag och uppleva uppfyllelsen av att leva ett autentiskt uppvaknat liv.

  Kristaller och Medvetande (1990)
Christa Faye Burka