Quartz Crystal - LifeCrystal Essence Of True Nature and Awakening Consciousness  
 

1.

Vart i världen upphittas LivsKristaller®?


För tillfället ligger den enda kända källan för LivsKristaller® I Arkansas, U.S.A. Arkansas kvarts är känd som den finaste naturliga kvartskristallen i världen. Unika geologiska förutsättningar formade Arkansas kvartskristall. Detta gav stöd så att en mycket ren och naturlig kvartskristall kunde växa.

LivsKristallen® är naturlig kvartskristall av högsta och renaste kvalitet, som bryts från gruvorna i Arkansas. Det är enbart denna kvalitet av naturlig kvarts som har LivsKristallens energimässiga kapacitet att interagera med det mänskliga energisystemet.


2. Hur gamla är LivsKristallerna®?

LivsKristaller® är ungefär 200 — 250 miljoner år gamla.

3. Kan naturlig kvartskristall från Brasilien användas som en LivsKristall®?

Nej. Brasiliansk kvartskristall har en annan vibration än kvartskristall från Arkansas. Det är många faktorer som bidrar till denna situation. Primärt beror detta på de geologiska förutsättningar som format kristallen.

4. Kan polerad kvartskristall användas som en LivsKristall®?

Nej. Att polera en naturlig kvartskristall tar bort de naturliga markeringarna på kristallen, den unika fysiska signaturen hos kristallen. Detta är som att ta bort ditt fingeravtryck. Det är viktigt att LivsKristallen® är en naturlig kvartskristall som inte har blivit förändrad på något sätt.

5. Kan ametist kvarts, rosenkvarts, citrin kvarts eller rök kvarts användas som en LivsKristall®?

Nej. Enbart den klara, naturliga kvartskristallen kan användas som en LivsKristall®.

6. Kan syntetisk O?Nsterrikisk kvarts eller annan typ av tillverkad kristall användas som en LivsKristall®?

Nej. De flesta tillverkade kristallerna innehåller bly. De imponerande och inspirerande energier, unika infällningar och den exklusiva formen hos en LivsKristall® har skapats under miljoner år. Detta kan inte göras om i ett laboratorium.

7. Hur stora är LivsKristaller®?

De flesta LivsKristaller® är såpass stora att de går att hålla i handen. Det kan dock förekomma att en ännu större LivsKristall® kan komma till en person. Storleken hos kristallen är unik i förhållande till de energimässiga behoven hos individen. Naturen skapar den perfekta LivsKristallen® för varje individ.

8. Vad utmärker en LivsKristall® ifrån andra naturliga kvartskristaller som upphittas i Arkansas?

Det är den unika energin hos LivsKristallen® och dess relation till människan som skiljer den från andra naturliga kvartskristaller, och som även skiljer den ifrån andra högkvalitativa kvartskristaller som upphittas i Arkansas.

Därför är inte alla högkvalitativa kvartskristaller LivsKristaller®. De LivsKristall® mästare som finns listade på Kontaktsidan är yrkesmässigt tränade i att identifiera LivsKristaller®.

9. Har LivsKristallen® några utmärkande fasetter?

Nej. Varje LivsKristall® har olika och unika fasetter, lika unika som den individ som tar emot LivsKristallen®.

10.   På vilket sätt stödjer LivsKristallen® relationen mellan mig och min själ?

LivsKristallen® är i resonans med individens själs medvetande. Den belyser själens, och stödjer individen att utveckla en medveten relation till sin själ.

Liksom den fysiska LivsKristallen® med alla dess fasetter, så har själen många fasetter, många ackumulerade erfarenheter som skapar ett inre fundament av sanning. Detta inre fundament av sanning är en kraftfull källa av upplyst visdom och energi, som kan stödja och ge kraft till individen i livet. LivsKristallen® stödjer individen att få tillgång till dessa inre resurser, och med hjälp av medvetenhet tillföra dessa resurser till pågående livssituationer.

Det är genom det själsliga medvetandet, som den gudomliga individuella gnistan uttrycker sig hos varje människa, och som gör det möjligt för oss att uppleva anden, det enhetliga medvetandet i allt liv. Själen är i nära samklang med anden och fungerar som en behållare utav ande. I mytologi symboliserar “den heliga graal” själen.

Att leva i en medveten relation med ens själsliga medvetande är att leva på gränsen där formen och formlösheten möts och blir en integrerade del i den mänskliga upplevelsen som ett. På detta sätt blir illusionen av separation i det mänskliga medvetandet mellan formen och formlöshetens verklighet upplöst, och enhet etableras som en bestående kvalitet hos det mänskliga medvetandet.

Den stora utmaningen för hela mänskligheten idag är att hitta enheten hos det skingrade, att hitta platsen där vi är ett. Detta börjar hos varje enskild person genom att han eller hon hittar sin egna inre enhetlighet.

11.   Finns det en LivsKristall® till alla?

Möjligheten att få en LivsKristall® finns för alla. Det är individens själ som “kallar” på LivsKristallen® när och om det är lämpligt för individen att ta emot den. Människor verkar intuitivt känna till betydelsen och relevansen av LivsKristallen® för sin medvetna utveckling.

När en individ önskar ta emot sin LivsKristall®, brukar det normalt ta sex månader till ett år för LivsKristallen® att komma upp ur jorden.

12. Kan jag komma att få ta emot mer än en LivsKristall®?

Nej, normalt sett inte under en persons livstid. Detta är anledningen till varför just denna särskilda kristall kallas för en LivsKristall®. LivsKristallen® är i resonans med din själ, den formlösa rymd av rent medvetande som finns bortom formen av dig. Rymden utav enhet inuti dig, en inre rymd där du är ett med allt liv. Den formlösa essensen av rent medvetande inom dig är evig.

Däremot har det hänt att individen upptäcker en annan mindre kvartskristall som han är mycket attraherad av och använder sig av denna innan LivsKristallen®. Anmärkningsvärt är att denna mindre kristall ofta har den identiska fysiska karaktären som hos LivsKristallen®. Vi kallar en sådan kristall en “Steg kristall” eftersom den tycks hjälpa till att förbereda individen för att ta emot LivsKristallen®.

13. Kan jag hitta min LivsKristall® på egen hand?

Detta är möjligt men det är väldigt sällsynt. Utav alla de människor i världen som har tagit emot sin LivsKristall®, känner vi hittills bara till en person som har hittat sin egna LivsKristall®.

Det är mycket ovanligt att finna en LivsKristall® i detaljhandeln eller vid de flesta mineral och kristall visningar. LivsKristaller® upphittas vanligtvis direkt i gruvan.

14. Vad händer om jag inte vill ta emot min LivsKristall®?

Om du väljer att inte ta emot din LivsKristall®, kommer LivsKristallen® slutligen hamna hos en person som har en mycket liknande själsenergi som du.

Den oåterkalleliga faktorn som gör att en LivsKristall® blir en personlig LivsKristall® är den energimässiga överföring som sker under den process då man tar emot sin LivsKristall®. När denna energimässiga överföring sker kan inte LivsKristallen® längre tillhöra en annan person.

15. Vad kostar det att ta emot min LivsKristall®?

Att ta emot sin LivsKristall® kostar ungefär $475 eller 390 euro. Denna kostnad inkluderar en LivsKristall® stor nog att hålla i handen, ett seminarium eller en privat sammankomst (ungefär tre timmar lång) och ett exemplar av boken LivsKristallen® av Christa Faye Burka.

Om din LivsKristall® är större eller mindre än en handhållen kristall kommer priset att justeras därefter. Om denna situation skulle uppstå kommer den att diskuteras med dig innan du påbörjar processen med att ta emot din LivsKristall®.

16. Hur får jag min LivsKristall®?

Vänligen kontakta en av LivsKristall® mästarna på kontakt sidan som du känner en resonans med.

Kom ihåg att det är bara nödvändigt att ta kontakt med en av oss under tiden som vi avgör vem som har din LivsKristall®.

Den individ som har din LivsKristall® är den rätta personen att ta emot din LivsKristall® från vid ett seminarium eller privat sittning.

Skulle ingen LivsKristall® mästare ha din LivsKristall® så kan du om du vill skriva upp dig på vår lista med personer som väntar på att få sin LivsKristall®. Vi kommer att kontakta dig när din LivsKristall® har blivit lokaliserad.

17. Kan jag få min LivsKristall® via post utan att ha en sammankomst eller delta i ett seminarium?

Nej. Den privata sammankomsten eller seminariet är en väsentlig aspekt vid mottagandet av LivsKristallen®. Personlig kontakt är viktig för att underlätta överföringen av de energier som uppstår vid mottagandet av LivsKristallen®.

18. Vart och när förekommer LivsKristall® sammankomster och seminarier?

Dessa arrangeras i olika länder när efterfrågan uppstår.

19. Hur använder man en LivsKristall®?

Det finns många fördelaktiga sätt att använda en LivsKristall® för att förstärka välmående, uppmärksamhet och transmutation utav mänskligt medvetande.

Ett utmärkt användningssätt är att använda LivsKristallen® som ett sätt att känna eller öka din medvetenhet kring hur livskraften flödar genom din kropp. LivsKristallen® förstärker alla energier i din kropp. Genom att placera din LivsKristall® på din kropp, i synnerhet på hjärtat, kommer du att kunna uppleva flödet utav din livsenergi i din kropp. Detta kommer att hjälpa dig att förflytta din uppmärksamhet från kroppen/sinnet (formen) till flödena av energi (den formlösa livsenergin) som rör sig inom dig.

Ett av de mest fördelaktiga inflytanden som en LivsKristall® har, är dess förstärkning utav ditt medvetna och undermedvetna sinnelag som inte är i energimässig resonans med vibrationen av ditt sanna jag. Med andra ord, sanningen om den du verkligen är! Denna förstärkning ökar din medvetenhet och därmed din förmåga att upptäcka de störningar i din uppfattning som skapar inre separation.

Liksom din LivsKristall® så är du hel och komplett medvetande. Det är enbart störningen hos din uppfattning som delar upp och separerar den väsentliga enheten och integriteten av ditt medvetande.

Förslag på hur man kan använda sin LivsKristall® lärs ut till personer som tar emot sin LivsKristall®. Denna information delges också i boken LivsKristallen® av Christa Burka.

20. Kan jag inkludera någon meditationsteknik när jag använder min LivsKristall®?

Ja, du kan använda vilken meditationsteknik som helst ihop med din LivsKristall®. Syftet med alla meditationstekniker är att helt enkelt fokusera din uppmärksamhet i det nuvarande ögonblicket.

LivsKristallen® förstärker meditationsupplevelsen genom att energimässigt stödja fokus och att rota ditt medvetande i det nuvarande ögonblicket. LivsKristallen® utvidgar också din medvetenhet i det nuvarande ögonblicket.

LivsKristallen® har visat sig vara ett mycket effektivt redskap vid meditation. LivsKristallen® ger resonans till och förstärker vibrationen av ditt sanna jag, och hjälper dig att känna igen och erfara ditt sanna jag. Det hjälper till att klargöra ditt medvetande.


Vi behöver praktisera meditation
för att inse allt det
som vi inte är.


21. Behöver jag en LivsKristall® för andligt uppvaknande?

Nej. Ingen behöver en LivsKristall® för andligt uppvaknande. Användningen av LivsKristallen® är ett personligt val. Däremot tycks ens andliga utveckling förstärka och accelerera en persons andliga uppvaknande. Kanske beror detta på de energimässiga vägar LivsKristallen® interagerar med det mänskliga energisystemet, i att förstärka, fokusera och transmutera subtila energier. Många av de olika sätt som en LivsKristall® fungerar tillsammans med personen, är okända men det är erkänt och erfaret hos människor som innehar sin LivsKristall® att transmutationen av mänskligt medvetande förstärks och accelereras.

22. Om det bara finns ett medvetande i alla livsformer, kan jag inte då använda vilken kvartskristall som helst som min LivsKristall® för att komma i kontakt med mitt sanna jag?

Teoretiskt skulle du kunna använda vilken kristall eller vilket annat föremål som helst i naturen såsom ett träd eller en blomma för att erfara den formlösa essensen i naturen och inom dig. Att kunna uppleva den formlösa essensen som genomskiner de många olika formerna i naturen är att också erfara din egna formlösa essens. Den mångfald av former i livet inklusive dig själv är unika uttryck av det enhetliga medvetandet.

LivsKristallerna® är i sig själva som människor. Ja, den formlösa essensen är densamma men hur denna formlösa essens uttrycker sig i form är unik för varje person och för varje kristall.

LivsKristallen® är ett redskap för medvetandet som är specifik för en individ både i sin energimässiga signatur och i sin form. Den omfamnar och reflekterar båda dimensionerna hos en individ, de unika kvaliteterna av form och den formlösa essensen. Därför kan LivsKristallen® stödja individen mycket i att överbrygga dessa två dimensioner av verklighet i deras eget medvetande.

23. Kan jag “programmera” min LivsKristall®?

Beträffande detta synsätt menar vi att användandet av LivsKristallen® handlar mera om att upptäcka den naturliga relationen som existerar mellan dig, LivsKristallen® och hela naturen. Det handlar inte om att påtvinga din vilja på naturen. Den djupaste förståelsen inträffar när man är öppen och mottagande i all enkelhet, och inte är involverad i att göra någonting eller påtvinga vår vilja på någonting.

Naturen lär dig att vara ett med livet. Om du kan uppleva enhet med livet genom naturen, kan du uppleva enhet i ditt inre varande. Att försöka programmera en kvartskristall med ide?Ler, föreställningar eller personliga begär är en projektion av dina egna begär mot naturen. Detta skapar en barriär i att uppleva enhet med naturen och den essens som du är, vilket är syftet med LivsKristallen®.

Att programmera en kristall kan vara en form av motstånd till det som är. Det kan vara ett försök till att kontrollera livet och naturen. Att acceptera livet som det är just nu är att acceptera det nuvarande ögonblicket, porten till att känna ditt sanna jag.

Försök att i all enkelhet bara vara med din LivsKristall® och du kommer att börja upptäcka någonting förbluffande och inspirerande som skiner igenom formen av din LivsKristall®. Nu är du i kontakt med en djupare dimension än formen hos LivsKristallen® och formen av dig själv.

Det genomskinliga hos LivsKristallen® tillåter dig att se vad som ligger bakom formen hos LivsKristallen®. Den speglar sin egna formlösa essens. Dess form och essens är identiska! Detta kallar vi heligt, när den inre och yttre formen hos en substans är en och densamma..

24. Kan jag använda min LivsKristall® vid bön?

Absolut. LivsKristallen kommer att förstärka dina böner och skicka ut dem i universums och änglarnas riken.

25. Borde jag bära med mig min LivsKristall® hela tiden?

Nej. LivsKristallen® är ett mycket personligt medvetande redskap. Det är bäst att bevara den i hemmet vid sin meditationsplats eller vid sängkanten. Du kan också ta den med dig på tillfälliga resor eller händelser som t.ex. meditationsretreat, speciella sammankomster eller platser.

26. Kan jag låta någon annan använda min LivsKristall®?

Nej. Detta är inte lämpligt. LivsKristallen® arbetar i relation till dig som individ. Ett energimässigt band och relation existerar mellan dig och din LivsKristall®.

27. Kan andra vidröra min LivsKristall®?

Detta är inte att rekommendera. LivsKristallen® är ett mycket personligt verktyg för medvetenhet som är i resonans med ditt inre väsen. Därför är det bäst att inte låta andra vidröra din LivsKristall®. Detta ämne har att göra med respekt för någonting som är heligt för dig.

28. När jag utvecklas och förändrar mitt medvetande, förändras då också min LivsKristall®?

Ja, som redan nämnts i fråga nummer 25 fungerar LivsKristallen® i en energimässig relation till dig. Medvetande är hela tiden i ett tillstånd av förändring och expansion. Detta är den väsentliga naturen hos medvetandet i sig självt. Genom den energimässiga relation som finns mellan dig och din LivsKristall® påverkar du förändringar hos din LivsKristall® och din LivsKristall® påverkar förändringar hos dig. Ja faktiskt, varje liten förändring av ditt medvetande påverkar direkt och omedelbart hela livet. Du existerar i den odelbara och ömsesidiga relationen med allt liv.

29. A?Nr jag någonsin klar med min LivsKristall®?

Ja! Syftet med LivsKristallen® är att stödja dig att komma till den plats av rent formlöst medvetande inom dig. I uppvaknandet till din essentiellt sanna natur, som medvetande, blir du din egen LivsKristall®. Vid denna punkt har LivsKristallen® uppfyllt sitt högsta syfte i relation till dig. Det är viktigt att komma ihåg att LivsKristallen® är ett redskap för medvetandet och liksom andra redskap och tekniker för medvetandet, behöver du till slut lägga ifrån dig redskapen och teknikerna för att komma i kontakt och bli ett med ditt sanna jag. Annars kommer de tekniker och redskap du använder i din andliga utveckling, inklusive meditationstekniker att bli en ytterligare barriär för ditt uppvaknande. LivsKristallen® är ett redskap för att energimässigt stödja dig och ditt medvetande i att förbereda grunden inom dig till att komma över och integrera den tvåsidiga existensen av verklighet i ditt medvetande. När bron är byggd, släpp redskapen.

30. Vad gör jag med min LivsKristall® när jag är klar med den?

De flesta väljer att med tacksamhet lägga tillbaka LivsKristallen® i jorden. Den bör inte ges bort till någon annan.

31. Finns det något mer ställe där jag kan få information om LivsKristallen®?

Den enda informationskällan om LivsKristallen® som finns tillgänglig, finns på denna hemsida och i boken LivsKristallen® av Christa Burka. Information om LivsKristallen® delges också under seminarier och privata sammankomster.

Information som är relaterad till LivsKristallen® är rättsligt upphovs och varumärkes skyddad internationellt. Beklagligt nog är detta nödvändigt för den tid vi lever i.

32. A?Nr användandet av LivsKristallen® ansluten till någon religion eller filosofi?

Användandet av LivsKristallen® är inte associerad till någon dogma, religion, andlig väg eller trosuppfattning. LivsKristallen® är engagerad i en uppfriskande enkel och direkt inställning för att stödja uppvaknandet och utvecklingen av det mänskliga medvetandet. Den sanna andliga “vägen” är enkel och direkt.

Användandet av LivsKristallen® är inte en andlig väg. LivsKristallen® är ett redskap för att energimässigt stödja dig i att överskrida alla kända stigar eller vägar för att komma till en direkt upplevelse av rent medvetande.

Liksom alla redskap för medvetenhet som stödjer din andliga utveckling, behöver du släppa taget om alla former eller redskap, för att träda in i en direkt förening med det essentiellt formlösa hos ditt inre varande. Redskapet kan bygga en bro och ta dig till dörröppningen men du måste gå igenom dörren ensam för att möta och sammansmälta dig med ditt sanna jag.

Användandet av LivsKristallen® är enkel och okomplicerad i förhållande till dogma (lärosats som inte kan ifrågasättas) eller viss teknik. I sin natur kan all teknik och dogma förstärka och begränsa egots illusion av separation genom att bibehålla uppmärksamheten hos individen på den tänkande delen, dualitetens och formens område.

Användandet av LivsKristallen® handlar om att överbrygga dualitetens område (form) med icke-dualitetens område (medvetenhet).

33. Vad kan LivsKristallen® göra för mig?

Syftet med LivsKristallen® är att stödja dig i att överbrygga och integrera verklighetens tvåsidiga existens, formen och det formlösa, att komma i kontakt med en dimension inom dig som är djupare än formen, ditt sanna jag. LivsKristallen® stödjer dig i att vara ett med essensen av den du verkligen är.


Mikrokosmos i makrokosmos,
form och formlöshetens dimensioner
interagerar med varandra genom ett ursprung
endast en gud kan uppfatta,
återspeglar den verkliga enheten
i existensen, inom mig.


 
  tillbaka till toppen